Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-04-27.

Innehållsförteckning:


§ 54 Information och dialog om hållbar utveckling
§ 55 Ekonomisk uppföljning t.o.m. mars 2011
§ 56 Boendeplan för äldre
§ 57 Utemiljö Vård- och omsorgsboende
§ 58 Redovisning av Kostnad Per Brukare 2010
§ 59 Principiellt ärende, sekretess
§ 60 Redovisning av 2010 års statliga stimulansmedel
§ 61 Förändrad tillämpning av LOV
§ 62 Hemsjukvården
§ 63 Nytt nämndeschema
§ 64 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2011. Sekretess.
§ 65 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars månad 2011. Sekretess.
§ 66 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 67 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 68 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 69 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 70 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19