Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-03-25.

§ 40 Redovisning av brukarrevision på Gruvrisgården 4

§ 41 Ekonomisk rapport och inlämnat budgetunderlag 5
§ 42 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2014 7
§ 43 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2015 8
§ 44 Redogörelse för visionen kopplat till hållbarhetsprogrammen och aktuell budgetdialog 9
§ 45 Kvalitetsuppföljning Norshöjden 10
§ 46 Delegationsärenden avseende avskrivningar av kundfordringar 11
§ 47 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 12
§ 48 Delegationsärenden avseende personalfrågor 13
§ 49 Anmälningsärenden till omvårdnadsnämnden 2015 14
§ 50 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 15
§ 51 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 16
§ 52 Rapporter från kontaktpolitiker 17
§ 53 Kurser och konferenser 18
§ 54 Övriga frågor 19

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-03-31

08:37 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19