Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-04-24.

Innehållsförteckning:

§ 44 Ekonomisk uppföljning mars 2013
§ 45 Intraprenad Korsnäsgården …. direktjusterad 2013-04-24
§ 46 Revidering omvårdnadsförvaltningens delegationsordning 2013
§ 47 Uppföljning kvalitetsrevision 2012 Dala Omsorg AB
§ 48 Ansökan om stimulansbidrag. Förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV år 2013
§ 49 Svar på skrivelse från Kommunal daterad 2013-03-06
§ 50 Yttrande över Översiktsplan FalunBorlänge
§ 51 Yttrande över detaljplan för Del av kvarteret Västra Falun
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av fordringar
år 2013. Sekretess
§ 53 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade.
Sektion vård och omsorgsboende. Sekretess
§ 54 Lex Maria. Socialstyrelsens beslut. Sektion vård- och omsorgsboende. Sekretess
§ 55 Rapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2013
§ 56 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars månad 2013. Sekretess
§ 57 Principiellt ärende
§ 58 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 59 Återrapportering delegationsbeslut kurser och konferenser
omvårdnadsförvaltningen 2012
§ 60 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 61 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 62 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 63 Kurser och konferenser
§ 64 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19