Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-01-28.

§ 1 Information om sekretess, myndighetsutövning, kommunalrätt, jäv och muta 4

§ 2 Information om omvårdnadsnämndens reglemente 5
§ 3 Eventuella frågor om arvode och kontaktpolitikerrollen 6
§ 4 Beslut om delegationsordning 2015 7
§ 5 Beslut om attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2015 8
§ 6 Beslut om internkontrollplan 9
§ 7 Beslut om sammanträdesplan 2015 10
§ 8 Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2015-2018 11
§ 9 Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 2014 12
§ 10 Ekonomisk rapport 13
§ 11 Delegationsärenden avseende personalfrågor 14
§ 12 Delegationsärenden under 2014 avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform 15
§ 13 Delegationsärenden under 2014 avseende särskild jämkning av omvårdnadsavgift 16
§ 14 Övriga delegationsärenden under december 2014 17
§ 15 Rapportering av ej verkställda beslut avseende vård- och omsorgsboenden kvartal 4 2014 18
§ 16 Anmälningsärenden 19
§ 17 Aktuellt från förvaltningen 20
§ 18 Kurser och konferenser 22
§ 19 Övriga frågor 23

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-02-06

11:23 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19