Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-03-17.

Innehållsförteckning:


§ 27 Ekonomisk rapport februari 2010 3
§ 28 Inför budgetdialog 2011 4
§ 29 Kvalitetsuppföljning särskilt boende Källegården och Daljunkaregården 5
§ 30 Lägesrapport och förslag till förändring av beslut angående minskning
av antalet särskilda boenden. 6
§ 31 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess. 7
§ 32 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. 8
§ 33 Nuläge LOV – ansökningar om att bli leverantör i Falu kommun 9
§ 34 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
februari månad 2010. Sekretess. 10
§ 35 Anmälan av beslut i personalärenden 11
§ 36 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 12
§ 37 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 13
§ 38 Rapporter från kontaktpolitiker 14
§ 39 Övriga frågor 15
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:13 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19