Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-03-26.

Innehållsförteckning:

§ 41 Tendensrapport 2008:1 för omvårdnadsnämnden för det ekonomiska utfallet
t.o.m. februari månad 2008

§ 42 Underlag till omvårdnadsnämndens budgetdialog med kommunstyrelsen inför
budgetåret 2009 och ekonomisk flerårsplan 2010 - 2011

§ 43 Yttrande över utredning ”Bo för att leva – Seniorbostäder och
Trygghetsbostäder”. SOU 2007:103

§ 44 Detaljplan för Slätta Centrum - remissvar

§ 45 Anmälan om missförhållande enligt 14 kap. 2 § Socialtjänstlagen, Lex Sarah.
Sekretess

§ 46 För delgivning: Socialstyrelsens beslut 2008-02-20 i Lex Maria-ärende vid
Lunden. Sekretess

§ 47 För delgivning: Kammarrätten i Sundsvalls dom 2008-02-21 angående bistånd i
hemmet. Sekretess

§ 48 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen
rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 49 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen
rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 50 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen
rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 51 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen
rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 52 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-03-12 till
länsrätten i mål xxx-08 angående särskild avgift enligt socialtjänstlagen.
Sekretess


§ 53 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
xxx-08 angående särskild avgift enligt socialtjänstlagen. Sekretess

§ 54 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
xxx-08 angående särskild avgift enligt socialtjänstlagen. Sekretess

§ 55 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende
februari månad 2008

§ 56 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 57 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 58 Föredragning av ett ärende av principiell natur

§ 59 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 60 Rollspel omkring rutiner för inflyttning till särskilt boende samt introduktion av
nyanställd personal

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:52 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19