Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-08-18.

Innehållsförteckning:


§ 75 Ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2010
§ 76 Termer och begrepp Definition av äldreomsorgens olika boendeformer
§ 77 Diskussion angående trygghetsboende
§ 78 Nuläge omfördelning av platser inom vård- och omsorgsboende
§ 79 Måltidspriset
§ 80 Uteplatser på vård- och omsorgsboende
§ 81 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
§ 82 Anmälan av delegationsbeslut under år 2010 avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform.
§ 83 Kartläggning av förekomsten av våld i nära relationer inom Omvårdnadsförvaltningens verksamheter
§ 84 Svar på medborgarförslag om ett nyckellöst system till kunder i ordinärt boende.
§ 85 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2010 Sekretess
§ 86 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni och juli månad 2010. Sekretess.
§ 87 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 88 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 89 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 90 Övrigt 18
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:16 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19