Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-04-22

§ 55 Ekonomisk rapport 4

§ 56 Svar på remiss - Tillväxtprogrammet 2020 direktjusterad 2015-04-22 5
§ 57 Svar på remiss - Folkhälsoprogrammet 2020 direktjusterad 2015-04-22 7
§ 58 Förlängning av överenskommelse av intraprenad Korsnäsgården 8
§ 59 Återremiss - Motion från Katarina Gustavsson (KD): Verka för att delade turer med obetalad tid emellan tas bort inom vård och hemtjänst 9
§ 60 Återremiss - Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP) och Kjell Hjorth (FAP) Inför Trygghetsboende/Serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet till samvaro. 11
§ 61 Återremiss - Motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Anna Hägglund (C) och Dan Westerberg (C) Låt inte äldre komma i kläm - Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset. 12
§ 62 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 13
§ 63 Kvalitetsrevision inom Temabo AB 14
§ 64 Godkännande av reviderade kvalitetskriterier 15
§ 65 Redovisning av Inspektionen för vård och omsorgs beslut i enskilt ärende 16
§ 66 Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 1:a kvartalet 2015 17
§ 67 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 18
§ 68 Delegationsärenden avseende personalfrågor 19
§ 69 Anmälningsärenden 20
§ 70 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 21
§ 71 Redovisning av PWCs granskning rörande hemtjänstprocessen 22
§ 72 Rapporter från kontaktpolitiker 23
§ 73 Kurser och konferenser 24
§ 74 Övriga frågor 25

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-04-28

13:12 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19