Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-12-19.

Innehållsförteckning:

§ 173 Ekonomisk uppföljning november 2012
§ 174 Pris per hemtjänsttimme enligt LOV 2013
§ 175 Internkontrollplan omvårdnadsförvaltningen 2013
§ 176 Delegationsordning omvårdnadsförvaltningen 2013
§ 177 Förändrad avgift matdistributionen
§ 178 Svar till Socialstyrelsen angående tillsyn på Lunden
§ 179 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Sekretess
§ 180 Öppnandet av ny enhet på Källegården
§ 181 Rapport angående övertagande av Korsnäsgården
§ 182 Information principiellt ärende
§ 183 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
november månad 2012. Sekretess
§ 184 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 185 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 186 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 187 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 188 Kurser och konferenser
§ 189 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19