Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-08-29.

Innehållsförteckning:

§ 126 Information om regler för upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling,
LOU

§ 127 Utredning och förslag rörande urval av särskilda boenden till upphandling av
drift

§ 128 Avtal om fortsatt deltagande i ÄldreForum för åren 2008 - 2010

§ 129 Detaljplaneprogram för området öster om Dalregementet - remissvar

§ 130 Kostpolicy med riktlinjer för måltider inom Falu kommuns särskilda boenden

§ 131 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-14 angående Tillsyn av särskilt
boende – Källegården.

§ 132 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-14 angående Tillsyn av särskilt
boende – Gruvrisgården.

§ 133 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-27 angående Verksamhetstillsyn
inom äldreomsorgen

§ 134 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-21 angående Tillsyn enligt
13 kap. Socialtjänstlagen gällande äldreomsorg. Sekretess.

§ 135 För delgivning: Socialstyrelsens beslut 2007-06-14 angående Klagomål från enskild

§ 136 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f och h §.

§ 137 För delgivning: Anmälan enligt delegation till socialstyrelsen enligt Lex Maria


§ 138 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 139 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess

§ 140 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess


§ 141 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 142 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 143 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 144 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 145 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 146 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 147 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 148 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 149 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 150 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 151 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 152 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 153 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende XX. angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 a §.
Sekretess

§ 154 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende XX. angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 a §.
Sekretess

§ 155 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende XX angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 a §.
Sekretess

§ 156 Sekretess

§ 157 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-26 i ärende gällande tillsyn avseende ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 158 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-26 i ärende gällande tillsyn
avseende ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 159 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-26 i ärende gällande tillsyn avseende ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 160 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-06-26 i ärende gällande tillsyn avseende ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 161 Sekretess

§ 162 Anmälan om missförhållande/skada eller risk för skada och misstanke om missförhållande vid särskilda boendet Norshöjden 2007-07-27. Sekretess

§ 163 Anmälan av delegationsbeslut om individuell jämkning av omvårdnadsavgifter för tiden 2007-01-01—06-30. Sekretess

§ 164 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform för tiden 2007-01-01—06-30. Sekretess

§ 165 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende juni och juli månader 2007. Sekretess

§ 166 Redovisning av nio lottade individuella biståndsärenden för juni och juli månader 2007. Sekretess

§ 167 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 168 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 169 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 170 Information om kvalitetsgruppen inom omvårdnadsförvaltningen

_______

_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19