Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-10-24.

Innehållsförteckning:

§ 188 Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift vid särskilt boende

§ 189 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagens 16 kap. 6 § f och h

§ 190 Yttrande över motion om ”Att införa möjligheten för vårdtagare att välja vem
som ska utföra vården”

§ 191 Detaljplaneprogram för Jugansbo - Remissvar

§ 192 Riktlinjer för personal som arbetar inom omvårdnadsförvaltningen med
personligt utformat stöd enligt Socialtjänstlagen

§ 193 Information om avvikelserapportering inom omvårdnadsförvaltningen

§ 194 Information om projekt Kostnad Per Brukare

§ 195 Yttrande till länsrätten i mål 2656-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu
kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 196 Yttrande till länsrätten i mål 2657-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu
kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 197 Yttrande till länsrätten i mål 2667-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu
kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 198 Tillsyn gällande äldreomsorg – Verkställighet av länsrättsdom angående
avgiftsbeslut. Sekretess

§ 199 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2603-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län./.Falu kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 200 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2604-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län./.Falu kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 201 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2605-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län./.Falu kommun angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess


§ 202 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 203 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 204 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 205 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 206 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 207 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 208 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-09-17 i ärende Tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 209 Anmälan av förteckning över biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende september månad 2007. Sekretess

§ 210 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för september månad 2007. Sekretess

§ 211 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 212 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 213 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19