Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-03-23.

Innehållsförteckning:


§ 41 Presentation av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
§ 42 Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2011
§ 43 Verksamhetsbudget 2012
§ 44 Anmälande om missförhållande, Vård och omsorgsboende
§ 45 Principiellt ärende, sekretess
§ 46 Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsrapport för Kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet
§ 47 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 2011. Sekretess.
§ 48 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 49 Slutredovisning av projekt: En utvecklad rehabilitering i Falun
§ 50 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 51 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 52 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 53 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19