Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-05-30.

Innehållsförteckning:


§ 57 Ekonomisk uppföljning april 2012

§ 58 Kvalitetsrevision 2011 Korsnäsgården

§ 59 Kvalitetsrevision 2011 Daljunkaregården

§ 60 Attityd 2012

§ 61 Kommunalisering hemsjukvården

§ 62 Kvalitetsrådet

§ 63 Anmälan om delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36 "Bidrag till LOV utveckling"
.
§ 64 Anmälan om delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36 "Bidrag till utveckling inom
demensområdet"

§ 65 Redovisning av Socialstyrelsens beslut 2012-04-25 - Lex Maria

§ 66 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade
Lex Sarah.

§ 67 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade
Lex Sarah.

§ 68 Rapport angående arbetet med lokala värdighetsgarantier

§ 69 Redovisning av arbetet med anhörigstrategin 2011

§ 70 Principiellt ärende

§ 71 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april månad 2012
Sekretess.

§ 72 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 73 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 74 Aktuellt från förvaltningen

§ 75 Eventuella rapporter kontaktpolitiker

§ 77 Övriga frågor


_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19