Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-08-31.

Innehållsförteckning:


§ 103 Information om hur sommaren förlöpt
§ 104 Ekonomisk uppföljning t o m juli 2011
§ 105 Svar på Kommunals brev till Omvårdnadsnämnden 2011-06-16
§ 106 Ansökan stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer 2011
§ 107 Information om vårdrelaterade infektioner, vård- och omsorgsboende
§ 108 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade
§ 109 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade
§ 110 Begäran om yttrande/handlingar från Socialstyrelsen, sekretess
§ 111 Anmälan av delegationsbeslut under 2011 avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform. Sekretess.
§ 112 Redovisning ej verkställda beslut kvartal 3
§ 113 Hälso- och sjukvården på XX XX.
§ 114 Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna
§ 115 Principiellt ärende, sekretess
§ 116 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut i juni-aug 2011, sekretess
§ 117 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 118 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 119 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 120 Rapport från kontaktpolitiker
§ 121 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19