Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-09-24.

Innehållsförteckning:

§ 120 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2012

§ 121 Vad kostar verksamheten i Falun och redovisning av KPB

§ 122 Information Intraprenadsavtal

§ 123 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom
omvårdnadsförvaltningen i Falun

§ 124 Kvalitetspolicy med ledningssystem för kvalitet

§ 125 Rapport InnoBuild-projektet

§ 126 Yttrande angående tillsynsbesök vid korttidsenheten Lunden

§ 127 Yttrande angående " Bättre behörighetskontroll"

§ 128 Information angående kommunalisering av hemsjukvården

§ 129 Information Treserva

§ 130 Information principiellt ärende

§ 131 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
augusti månad 2012. Sekretess

§ 132 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 133 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 134 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 135 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 136 Kurser och konferenser

§ 137 Övriga frågor

_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19