Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-10-20.

Innehållsförteckning:


§ 106 Presentation av Norshöjden
§ 107 Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2010
§ 108 Verksamhetsplan 2011 och efp 2012-2013
§ 109 Nuläge - trygghetsboende
§ 110 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås
§ 111 Avsiktsförklaring mellan Falu kommun och landstinget Dalarna om samverkan kring korttidsvård
§ 112 Information från Biståndsenheten 1
§ 113 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess.
§ 114 Ansökan om statliga stimulansmedel 2010
§ 115 Information om projekt Fallfritt Falun samt Senior Alert
§ 116 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2010. Sekretess
§ 117 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för september månad 2010. Sekretess.
§ 118 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 119 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 120 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 121 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19