Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-11-17.

Innehållsförteckning:


§ 122 Diskussion kring Trygghetsboende
§ 123 Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2010
§ 124 Deltagande i Dalarnas forskningsråd
§ 125 Pris för hemtjänsttimmen 2011
§ 126 Analys av NKI, Nöjd Kund Index
§ 127 Riktlinjer för tvångs- och skyddsåtgärder
§ 128 Information om LCP och Svenska palliativregistret
§ 129 Information från Biståndsenheten
§ 130 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess.
§ 131 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för oktobermånad 2010. Sekretess.
§ 132 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 133 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 134 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 135 Rapport från kontaktpolitiker
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:18 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19