Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-05-19.

Innehållsförteckning:


§ 40 Information angående effektivisering av mattjänst
§ 41 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess.
§ 42 Tertialrapport första kvartalet 2010
§ 43 Budgetdialog 2011
§ 44 Redovisning av KPB, kostnad per brukare
§ 45 Lägesrapport 2 och förslag till förändring av beslut angående minskning av antalet särskilda boenden inklusive äskande av medel för fortsatt drift av
Herrhagsgården plan 6.
§ 46 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess.
§ 47 Yttrande rörande detaljplan för nya paviljongen på Högbo
§ 48 Svar på remiss om höjning av bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer
§ 49 Kvalitetsuppföljning särskilt boende Norshöjden, Korsnäsgården och Smedjan
§ 50 Redovisning av statliga stimulansmedel 2009
§ 51 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivning av fordringar. Sekretess.
§ 52 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars och april månad 2010. Sekretess.
§ 53 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 54 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 55 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 56 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:15 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19