Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-08-26.

§ 110 Ekonomisk rapport och förslag på åtgärder 4

§ 111 Redovisning av arbetet med handlingsplanen utifrån PWCs rapporter 9
§ 112 Äskande av medel till långsiktig regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd 10
§ 113 Genomgång av förslag till reviderad boendeplan 11
§ 114 Beslut om antagande av Beredskapsplan 12
§ 115 Svar på motion: Katarina Gustavsson (KD) Inrätta en handlingsplan för att motverka självmord 13
§ 116 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 14
§ 117 Redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende 1 15
§ 118 Redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende 2 16
§ 119 Redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende 3 18
§ 120 Redovisning av beslut från IVO rörande tillsyn av sjukvård kommunal verksamhet 17
§ 121 Redovisning av beslut från patientnämnden i enskilt ärende 18
§ 122 Svar till IVO rörande planering av insatser och social dokumentation 20
§ 123 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2015 21
§ 124 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 22
§ 125 Delegationsärenden avseende personalfrågor 23
§ 126 Delegationsärende avseende direktupphandling 24
§ 127 Anmälningsärenden 25
§ 128 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 26
§ 129 Rapporter från kontaktpolitiker 27
§ 130 Kurser och konferenser 28
§ 131 Övriga frågor 29

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-09-02

08:14 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19