Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-10-21.

Innehållsförteckning:


§ 122 Information om rehabiliteringsprojekt

§ 123 Ekonomisk rapport om utfallet september 2009 – prognos och förslag på
åtgärder inför budget 2010

§ 124 Avrapportering om portokostnader enligt fråga från nämnden 2009-09-23

§ 125 Reviderad rutin Lex Sarah

§ 126 Information om äldreguiden

§ 127 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för september månad
2009

§ 128 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 129 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 130 För delgivning; Kvartalsrapport 3/09 till Länsstyrelsen angående gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Sekretess

§ 131 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 132 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 133 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:08 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19