Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-06-16.

Innehållsförteckning:


§ 57 Presentation av Risholnsgården
§ 58 Ekonomisk uppföljning maj 2010
§ 59 Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2010
§ 60 Uteråd inom omvårdnadsförvaltningen
§ 61 Våld i nära relationer - handlingsprogram
§ 62 Förslag om rationalisering och effektivisering av mattjänsten
§ 63 Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommunerna och landstinget i Dalarnas län
§ 64 Yttrande rörande informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner
§ 65 Information om den nya sjuksköterskeorganisationen
§ 66 Förslag till förändrad inriktning på platser inom särskilt boende
§ 67 Strategi för anhörigstöd i Falun
§ 68 Svar på remiss om höjning av bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer
§ 69 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2010. Sekretess.
§ 70 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2010. Sekretess.
§ 71 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 72 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 73 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 74 Rapporter från kontaktpolitiker
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:15 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19