Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-23.

Innehållsförteckning:

§ 122 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2013
§ 123 Information från ekonomikontoret om mål för god ekonomisk hushållning
§ 124 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i Falu kommun
med inriktning på mediahantering
§ 125 Kvalitetsuppföljning vård- och omsorgsboendet Lustigknopp
§ 126 Återrapportering av statsbidrag för utveckling i värdegrundsarbetet
inom äldreomsorgen 2012-2013
§ 127 Remissvar - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
§ 128 Principiellt ärende
§ 129 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för augusti
månad 2013. Sekretess
§ 130 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 131 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 132 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 133 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 134 Kurser och konferenser
§ 135 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-09-26

16:24 av Berit Lundkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19