Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-10-29.

Innehållsförteckning:


§ 156 Redovisning av utvecklingsprojekt
Förebyggande hembesök

§ 157 Redovisning av utvecklingsprojekt Öppna
främjande verksamheter för äldre

§ 158 Ekonomisk rapport per 2008-09-30 för
omvårdnadsnämnden

§ 159 För delgivning: Förslag på ändrad organisation
inom omvårdnadsförvaltningen

§ 160 Personalplan för sektionen särskilt boende.

§ 161 Yttrande över den statliga utredningen ”Värdigt
liv i äldreomsorgen” SOU 2008:51

§ 162 Yttrande över Detaljplan för
Snabbmatrestaurang på stationsområdet

§ 163 Anställning med tidsbegränsat
befattningskontrakt. Eva Grönlund.

§ 164 Redogörelse för vidtagna och planerade
åtgärder efter verksamhetstillsyn vid
särskilda boende XX

§ 165 Länsstyrelsens beslut 2008-09-19 i
tillsynsärende gällande XX:s
särskilda boende

§ 166 För delgivning: Kvartalsrapport 3/08 till
länsstyrelsen angående gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom 3
månader från beslutsdatum

§ 167 För delgivning: Inlämnad ansökan till
socialstyrelsen om statsbidrag för att
förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom
äldre och handikappomsorg

§ 168 För delgivning: Länsstyrelsens beslut
2008-09-18 avseende tillsyn gällande
äldreomsorg och länsrättsdom angående
särskilt boende. Sekretess

§ 169 För delgivning: Ordförandebeslut 2008-08-19
gällande vårdkostnad vid XX. Sekretess

§ 170 För delgivning: Ordförandebeslut 2008-09-17
gällande vårdkostnad vid XX. Sekretess

§ 171 Redovisning av klagomål och åtgärder
avseende en boende vid XX. Sekretess

§ 172 Anmälan om missförhållande eller risk för skada
och misstanke om missförhållande vid
särskilda boende XX, Lex Sarah. Sekretess

§ 173 Anmälan om missförhållande eller risk för skada
och misstanke om missförhållande vid
särskilda boende XX, Lex Sarah. Sekretess

§ 174 För delgivning: Ordförandebeslut 2008-10-22
gällande vårdkostnad vid XX. Sekretess

§ 175 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende september månad
2008

§ 176 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 177 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 178 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 179 Övrigt - Uppvaktning

§ 180 Måltid och information samt visning av särskilda
boendet Skoghem


_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:57 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19