Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-02-20.

Innehållsförteckning:

§ 23 Information om verksamhetstillsyn från arbetsmiljöverket och länsstyrelsen
avseende arbetsmiljön och demensvården i ordinärt

§ 24 Verksamhetsberättelse 2007 för omvårdnadsförvaltningen

§ 25 Utökning och utveckling av det särskilda boendet Skoghem i Grycksbo för att
öka antalet lägenheter i särskilt boende

§ 26 Utveckling av Falu kommuns korttidsboende med en elevavdelning

§ 27 Intern kontroll inom omvårdnadsförvaltningen från och med 2008

§ 28 Förslag avseende justeringar och tillägg i omvårdnadsförvaltningens
delegationsordning.

§ 29 Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre.

§ 30 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre.

§ 31 För delgivning: Fem delegationsbeslut enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kap
§ 1 - § 2 och Sekretesslagen 8 kap. § 10 om utlämnande av anbudshandlingar
avseende upphandlingar av särskilt boende

§ 32 Anmälan av missförhållande enligt 14 kap. § 2 Socialtjänstlagen, Lex Sarah.
Sekretess

§ 33 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-02-11 till
länsrätten i mål xxx-08 angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 34 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande: Yttrande 2008-02-11 till
länsrätten i mål xxx-08 angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 35 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-02-11 till
länsrätten i mål xxx-08 angående särskild avgfit enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 36 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende januari månad 2008.

§ 37 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 38 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 39 Muntliga och skriftliga rapporter från enheter som har utsedda kontaktpolitiker

§ 40 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:52 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19