Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-06-17.

Innehållsförteckning:


§ 81 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2009

§ 82 Uppföljning av vägledningsdiskussion angående biståndsbeslut som togs upp på nämnd 2009-05-28

§ 83 Uppföljning av hur enheterna arbetat med kund/anhörigenkäten som gjorts i
sektion särskilt boende 2008

§ 84 Information om arbetet med Volontärbyrån

§ 85 Information om Coat, projekt för stödsamtal

§ 86 Revidering av Delegationsordning för Omvårdnadsförvaltningen

§ 87 Yttrande över Detaljplan för Domstolsbyggnaden på Kullen 1

§ 88 Ärende angående remisser från Stadsbyggnadskontoret

§ 89 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2009

§ 90 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 91 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 92 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 93 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 94 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:02 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19