Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-02-18.

Innehållsförteckning:


§ 18 Redovisning av Demensprojektets
nulägesanalys januari 2009

§ 19 Verksamhetsberättelse 2008 för
omvårdnadsförvaltningen

§ 20 Slutliga ritningar gällande ombyggnation och
utökning av särskilda boendet
Skoghem, Bergsätravägen 2-4, Grycksbo

§ 21 Yttrande över Detaljplan för Nedre Gruvriset
33:169

§ 22 Yttrande över skrivelse om Sandtäktsgården i
Bjursås

§ 23 Svar på beslut i Lex Maria-ärende angående
patient som föll från balkong

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut avseende
avskrivningar av fordringar

§ 25 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende januari månad 2009

§ 26 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 27 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 28 Föredragning av ärenden av principiell natur

§ 29 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 30 Muntliga och skriftliga rapporter från
kontaktpolitiker
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:59 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19