Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-12-15.

Innehållsförteckning:


§ 136 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre
§ 137 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2010
§ 138 Verksamhetsplan för 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 för den kommande omvårdnadsnämnden
§ 140 Information rörande motion om bidrag till pensionärs- och handikapporganisationerna.
§ 141 Svar på motion om mer gemenskap kring måltiderna
§ 142 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess.
§ 143 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november månad 2010. Sekretess.
§ 144 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 145 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 146 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 147 Rapport från kontaktpolitiker
§ 148 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:19 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19