Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-01-25.

Innehållsförteckning:


§ 1 Ekonomisk rapport
§ 2 Kvalitetsuppföljningsrapport Daljunkaregården
§ 3 Uppföljning MAR-projektet
§ 4 Fastställande av delegationsordning 2012
§ 5 Fastställande av attesträtter för 2012-01-25
§ 6 Yttrande angående trafikstrategin
§ 7 Yttrande vildvattenpark i Främby
§ 8 Ej verkställda beslut kvartal 4 2011
§ 9 Principiellt ärende, sekretess
§ 10 Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för december månad 2011. Sekretess
§ 11 Anmälan beslut i personalärenden
§ 12 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 13 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 14 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19