Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-11-21.

Innehållsförteckning:

§ 214 Förändringar på Bjursåsgården och Bjursås hemtjänst för att öka antalet
lägenheter i särskilt boende

§ 215 Fastställande av timersättning för 2008 för alternativa utförare av
biståndsbeslutade servicetjänster

§ 216 Detaljplan för Gamla brandstationen - Remissvar

§ 217 Detaljplan för Industrivägen i Svärdsjö - Remissvar

§ 218 Detaljplan för Haraldsbo Elevhem – Remissvar

§ 219 Detaljplan för Rönndalsskolan - Remissvar

§ 220 Val av kontaktpolitiker för Korsnäsgården

§ 221 Redovisning av förprojekteringsförslag avseende eventuella påbyggnader av
Korsnäsgården, Norshöjden och Risholnsgården

§ 222 Anmälan av missförhållande/skada eller risk för skada och misstanke om
missförhållande, Lex Sarah, Hemtjänsten Tisken Väst. Sekretess

§ 223 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2603-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 224 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2604-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 225 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2605-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 226 Anmälan av delegationsbeslut från förvaltningschefen om avskrivningar av
fordringar

§ 227 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. § 1
Socialtjänstlagen avseende oktober månad 2007

§ 228 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för oktober månad 2007. Sekretess

§ 229 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 230 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 231 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 232 Information om Dagens och framtidens äldreboende

_____

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19