Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-04-29.

Innehållsförteckning:


§ 49 Vägledningsdiskussion om införande av valfrihetssystem enligt LOV i
hemtjänsten.

§ 50 Ekonomisk rapport per 2009-03-31 för omvårdnadsnämnden

§ 51 Slutliga ritningar gällande tillbyggnation och utökning av särskilda boendet
Norshöjden, Kopparvägen 26, Falun

§ 52 Svar på tillsyn enligt 13 kap. 2 § Socialtjänstlagen, Meningsfull tillvaro på
Daljunkaregårdens särskilda boende

§ 53 Rutin för personligt utformat stöd i form av bilkörning

§ 54 Svar på remiss om revisionsrapport om övergripande ansvarsgranskning
av intern kontroll

§ 55 Redovisning av 2007 och 2008 års statliga stimulansmedel och ansökan om
statliga stimulansmedel för 2009 för utveckling av äldreomsorgen

§ 56 Sekretessärende (1)

§ 57 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars månad 2009.

§ 58 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 59 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 60 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 61 För delgivning: Kvartalsrapport 1/09 till länsstyrelsen ang. gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum

§ 62 Kostnader för tryckning och distribution av handlingar till omvårdnadsnämnden
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:00 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19