Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

§ 92 Ekonomisk rapport 4
§ 93 Äskande av medel för sjuksköterskor 5
§ 94 Svar på remiss Resepolicy och riktlinjer 8
§ 95 Svar på revisionsrapport - granskning av intern kontroll 9
§ 96 Svar på remiss av betänkande För framtidens hälsa - en ny läkar-
utbildning 10
§ 97 Information om anhörigstöd 11
§ 98 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Enkät till Faluborna om
våld i nära relationer 1...

§ 92 Ekonomisk rapport 4

§ 93 Äskande av medel för sjuksköterskor 5
§ 94 Svar på remiss Resepolicy och riktlinjer 8
§ 95 Svar på revisionsrapport - granskning av intern kontroll 9
§ 96 Svar på remiss av betänkande För framtidens hälsa - en ny läkar-
utbildning 10
§ 97 Information om anhörigstöd 11
§ 98 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Enkät till Faluborna om
våld i nära relationer 12
§ 99 Information om arbetet med våld i nära relationer 13
§ 100 Godkännande av dokumentplan och arkivbeskrivning 14
§ 101 Svar till IVO rörande tillsyn av sjukvården i kommunal verksamhet 15
§ 102 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 16
§ 103 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 17
§ 104 Delegationsärenden avseende personalfrågor 18
§ 105 Anmälningsärenden 19
§ 106 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 20
§ 107 Rapporter från kontaktpolitiker 21
§ 108 Kurser och konferenser 23
§ 109 Övriga frågor 24

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-06-23

15:12 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19