Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-12-19.

Innehållsförteckning:

§ 24 Ekonomisk uppföljning februari 2013
§ 25 Kultur i vården
§ 26 Rutin för egenvård
§ 27 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Erbjud de äldre med etnisk bakgrund mat från andra kulturer
§ 28 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2013
§ 29 Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2012
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2012
§ 31 Granskningsrapport hemtjänsten Bjursås/Sågmyra
§ 32 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och omsorgsboende 2013
§ 33 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier hemtjänst och ledsagning 2013
§ 34 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier hemtjänstservice och ledsagning 2013
§ 35 Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre
§ 36 Information angående vårdtyngden i verksamheten
§ 37 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 2013. Sekretess
§ 38 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 39 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 40 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 41 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 42 Kurser och konferenser
§ 43 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19