Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-12-18

Innehållsförteckning
§ 156 Musik i vården Temabo
§ 157 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i Falu kommun med inriktning på mediahantering
§ 158 Ekonomisk rapport november 2013
§ 159 Fastställande av 2014 års ersättning till externa utförare
§ 160 Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
§ 161 Detaljplan för Bjursåsskolan m m
§ 162 Handlingsplan för omvårdnadsnämndens arbete mot våld i nära relationer
§ 163 Internkontroll 2013
§ 164 Delegationsordning 2014
§ 165 Omvårdnadslyftet. Ansökan inför 2014
§ 166 Medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande med godtagbara livsmedelsvaror
§ 167 Kvalitetsrevision gällande användandet av giltig identitetshandling 2013
§ 168 Motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende
§ 169 Motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år ett hälsosamtal
§ 170 Motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna balans och styrka skulle många fallolyckor kunna förhindras
§ 171 Principiellt ärende
§ 172 IVO - Begäran av handlingar
§ 173 IVO - Begäran av handlingar och beslut
§ 174 Redovisning av förteckning över delegatinsbeslut för november månad 2013
§ 175 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 176 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 177 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 178 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker
§ 179 Kurser och konferenser
§ 180 Övriga frågor


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-12-19

14:30 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19