Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-01-10.

§ 1 Välkomsthälsning och presentation

§ 2 Information om offentliga handlingar och sekretess
§ 3 Information om jäv och muta
§ 4 Information om omvårdnadsnämndens reglemente
§ 5 Omvårdnadsförvaltningens organisation
§ 6 Förslag till delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun 2007.
§ 7 Förslag till sammanträdesplan och studiedagar för år 2007
§ 8 Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen
§ 9 Val av ordförande till kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2007- 2010
§ 10 Val av en ordinarie ledamot och två ersättare till kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2007—2010.
§ 11 Val av en ordinarie ledamot och en ersättare till kommunala handikapprådet för mandatperioden 2007—2010.
§ 12 Information om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
§ 13 Information om omvårdnadsnämndens budget 2007 och ekonomisk flerårsplan för 2008 - 2009
§ 14 Arbetsformer inom omvårdnadsnämnden
§ 15 Kurser och konferenser
§ 16 Kontaktpolitiker till enheter inom omvårdnadsförvaltningen
§ 17 För kännedom: Ordförandes expeditionstider
§ 18 Övriga frågor

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:41 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19