Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-06-22.

Innehållsförteckning:


§ 89 Information om omvårdnadsavgifter
§ 90 Information om det pågående arbetet med måltidsobservationer
§ 91 Ekonomisk uppföljning t.o.m. maj 2011
§ 92 Ansökan om 2011 års stimulansmedel
§ 93 Region Dalarnas "Rutin för samverkan i samband med egenvård" samt "Lokal rutin för Falu Kommun och
Landstinget Dalarna gällande samverkan och samarbete i samband med egenvård"
§ 94 Stödstruktur för kunskapsutveckling
§ 95 Yttrande över handlingsprogram för Falu Kommuns olycksförebyggande arbete 2011
§ 96 Principiellt ärende, sekretess
§ 97 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2011. Sekretess.
§ 98 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 99 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 100 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 101 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 102 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19