Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-05-22.

Innehållsförteckning:

§ 65 Ekonomisk uppföljning april 2013
§ 66 Intraprenad hemtjänst
§ 67 Reviderad boendeplan 2013-2030
§ 68 Ickevalsalternativ inom LOV
§ 69 Information Bättre liv för äldre - Ledningskraft
§ 70 Information KPB och KKIK
§ 71 Verksamhetstillsyn hemtjänsten Norslund
§ 72 Svar till Socialstyrelsen angående begäran om handlingar och yttrande.
Sektion ordinärt boende. Sekretess. ……Direktjusterad 2013-05-22……………
§ 73 Socialstyrelsen. Underrättelse 2013-04-11. Sektion vård och omsorgsboende. Sekretess
§ 74 Principiellt ärende
§ 75 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april månad 2013. Sekretess
§ 76 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 77 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 78 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 79 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 80 Kurser och konferenser
§ 81 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19