Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-11-27

Innehållsförteckning:

§ 136 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i
Falu kommun med inriktning på mediahantering
§ 137 Information kameratillsyn i hemtjänsten
§ 138 Ekonomisk uppföljning oktober 2013
§ 139 Internkontroll plan 2014
§ 140 Reviderad boendeplan 2013-2030
§ 141 Redovisning delegationsbeslut ordförande.
Svar på remiss angående hjälpmedelsnämnd
§ 142 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av
fordringar år 2013
§ 143 Remissvar angående ändrad föreskrift om skyldighet
att lämna uppgifter för statistik
§ 144 Sammanträdesplan för omvårdnadsnämnden 2014
§ 145 Uppföljning kvalitetsrevision 2013 - Home Maid AB
§ 146 Personalredovisning
§ 147 Principiellt ärende
§ 148 Rapportering av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2013
§ 149 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 150 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
september och oktober månad 2013. Sekretess
§ 151 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 152 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 153 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 154 Kurser och konferenser 2013
§ 155 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-12-02

11:37 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19