Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-02-17.

Innehållsförteckning:


§ 13 Presentation av ny revisor för omvårdnadsnämnden 3
§ 14 Uppföljning av kundenkät i hemtjänsten 4
§ 15 Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse för 2009 5
§ 16 Justering och harmonisering av ”10 – dagarsregeln” vid in- och utflyttning 6
vid särskilt boende
§ 17 Information om vikarieförmedlingens arbete 7
§ 18 Rapport om arbetet med en elevavdelning på Lustigknopp 8
§ 19 Internkontroll 2010 för omvårdnadsförvaltningen 9
§ 20 För delgivning: Ordförandens delegationsbeslut ang. minskning av antalet 10
lägenheter i särskilt boende
§ 21 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för januari månad 2010. Sekretess 11
§ 22 Anmälan av beslut i personalärenden 12
§ 23 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 13
§ 24 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 14
§ 25 Rapporter från kontaktpolitiker 15
§ 26 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess 16
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:12 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19