Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-09-15.

Innehållsförteckning:


§ 91 Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2010, inklusive delårsbokslut
§ 92 Kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Herrhagsgården
§ 93 Nuläge - trygghetsboende
§ 94 Förslag till förändrad inriktning vid vård- och omsorgsboendet Sollunden
§ 95 Redovisning av projekt Bemanningsoptimering
§ 96 Uppföljning av Kvalitetsrevision 2009, Carema och Temabo
§ 97 Anhörigstöd - presentation av anhörigstrateg
§ 98 Fördelning av ansvar PUL-ombud
§ 99 Förslag till principöverenskommelse rörande verksamhetsförlagd utbildning i Socialarbetar-/framtida Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna
§ 100 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås
§ 101 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för augusti månad 2010. Sekretess.
§ 102 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 103 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 104 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 105 Övrigt
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19