Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-03-26.

Innehållsförteckning

§ 61 Ekonomiskt uppföljning mars 2014
§ 62 Uppföljning av avgifter i hemsjukvården 2014
§ 63 Sex timmars arbetsdag
§ 64 Motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina Wahlén (C): Trygghetsboende i Enviken
§ 65 Anmälan om delegationsbeslut rörande yttrande över förslag till detaljplanför Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö
§ 66 Rapport från InnoBuild
§ 67 Trygghetsboende av tre lägenheter i Daljunkargården. Förslag.
§ 68 Arbetsmiljöverket Resultat av inspektionen sektion vård och omsorgsboende
§ 69 OMV0074/14 - Arbetsmiljöverket Resultat av inspektion sektion vård och omsorgsboende
§ 70 Principiellt ärende
§ 71 Rapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2014
§ 72 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars 2014
§ 73 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 74 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 75 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 76 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 77 Kurser och konferenser
§ 78 Övriga frågor

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-04-25

08:21 av Inga-Lill Norman

Sidan uppdaterad 2019-09-19