Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-05-28.

Innehållsförteckning:


§ 65 Redovisning av kund-, anhörig- och personalenkät inom hemtjänsten

§ 66 Bokslutsprognos 1/09 för omvårdnadsnämnden

§ 67 Valfrihetssystem inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Falu
Kommun

§ 68 Yttrande över hemställan från Lars Westerlund (SPI Falun –
Samverksanspartiet) angående kontaktperson för äldre

§ 69 Särskilt boende till dem som har hemtjänstinsatser som uppgår till sex timmar
per dygn eller mer

§ 70 Rapport angående entreprenörer inom Omvårdnadsförvaltningen ur ett
medborgarperspektiv

§ 71 Yttrande över Detaljplan för Kartongfabriken i Grycksbo

§ 72 Yttrande över Detaljplaneprogram för Falu lasarett

§ 73 Yttrande över Detaljplan för ny vårdbyggnad inom Falu lasarett

§ 74 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april månad 2009

§ 75 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 76 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 77 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 78 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 79 Föredragning av ärenden av principiell natur

§ 80 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:01 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19