Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-09-22

Innehållsförteckning

§ 120 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2014 3
§ 121 Uppföljning av återrapportering fattade beslut år 2013 4
§ 122 Uppföljning av kvalitetsuppföljning Norshöjden 5
§ 123 Sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka 6
§ 124 Rapport från Innobuild 8
§ 125 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Förbättrat brandskydd för de äldre 9
§ 126 Motion från Lars Runsvik (M): Inrätta ett Hospice i Falun 10
§ 127 Arbetsmiljöverket - resultat av uppföljningsinspektionen 11
§ 128 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende 12
§ 129 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgsboende 13
§ 130 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende 14
§ 131 Principiellt ärende 15
§ 132 Anmälan om beslut i personalärenden 16
§ 133 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av fordringar år 2014 17
§ 134 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för augusti 2014 18
§ 135 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 19
§ 136 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 20
§ 137 Rapporter från kontaktpolitiker 21
§ 139 Kurser och konferenser 22
§ 140 Övriga frågor 23

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-09-25

08:44 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19