Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-02-27.

Innehållsförteckning:


§ 1 Granskningsrapport Annikas hemtjänst
§ 2 Granskningsrapport hemtjänsten Norslund
§ 3 Årsberättelse 2012 och ekonomisk rapport till och med januari 2013
§ 4 Attesträtter 2013
§ 5 Återremitterad ärende angående avgifter för hemsjukvården . Direktjusterad 2013-02-27
§ 6 Uppföljning av omorganisation Herrhagsgården
§ 7 Rapport värdighetsgarantier
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut. Statsbidrag Omvårdnadslyftet år 2013
§ 9 Ej verkställda beslut kvartal 4 2012
§ 10 Anmälan delegationsbeslut om avskrivningar av kundfordringar 2013-01-09. Sekretess
§ 11 Anmälan delegationsbeslut 2012 avseende hyresbefrielse i samband med flytt till särskild boendeform. Sekretess
§ 12 Anmälan delegationsbeslut 2012 om individuell jämnkning av omvårdnadsavgifter. Sekretess
§ 13 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade.Sektion vård och omsorgsboende. Sekretess
§ 14 Socialstyrelsen. Tillsyn. Sektion vård och omsorgsboende. Sekretess
§ 15 Socialstyrelsen. Begäran om komplettering. Sekretess
§ 16 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för december 2012 och januari 2013 Sekretess
§ 17 Principiellt ärende
§ 18 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 19 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 20 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 21 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 22 Kurser och konferenser
§ 23 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19