Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-09-26.

Innehållsförteckning:

§ 171 Information om Falu kommuns lokala Folkhälsoprogram och lokala Miljöprogram

§ 172 Budget 2008 för omvårdnadsnämnden ( Planeringsperiod 2008-2010 )

§ 173 Verksamhetsuppföljning för omvårdnadsförvaltningen 2008-08-31

§ 174 Egenavgift för resor till Dagverksamhet för äldre

§ 175 Förslag till avtal om köp av hemtjänstinsatser i Svartnäs/Vintjärn

§ 176 Remissvar rörande: Förslag till Allmänna råd om personalens kompetens vid
handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer.

§ 177 Anmälan om stölder i hemtjänstgruppen Hosjö/Vikas administrations- och
personallokaler. Lex Sarah

§ 178 Rapport om framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende

§ 179 Avrapportering av arbetet med framtagande av lokalprogram för gruppboende

§ 180 För delgivning: Informationsmaterial från Dala Care AB

§ 181 Information om matkostnader i omvårdnadstaxans förbehållsbelopp

§ 182 Anmälan av förteckning över biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende augusti månad 2007. Sekretess

§ 183 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för augusti månad 2007. Sekretess

§ 184 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 185 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 186 Övrig fråga

§ 187 Information om Gruvrisgården
_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

20:21 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19