Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-09-23.

Innehållsförteckning:


§ 108 Ekonomisk rapport och delårsbokslut per den 31 augusti 2009

§ 109 Verksamhetsplan 2010

§ 110 Återremitterat ärende angående minskning av antalet lägenheter i
särskilt boende – åtgärd för ekonomisk balans 2010

§ 111 Förslag till förändring av timtaxan för omvårdnad inom äldre- och
handikappomsorgen från och med 2010

§ 112 Förslag om förändring av priset för matlåda inom äldre- och
handikappomsorgen fr.o.m. 2010

§ 113 Rapport om förstärkt stöd till anhöriga

§ 114 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni och juli månad
2009

§ 115 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 116 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 117 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 118 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 119 Svar till länsstyrelsen i tillsynsärende gällande länsrättsdom om hemtjänst
Sekretess

§ 120 Föredragning av ärenden av principiell natur
Sekretess

§ 121 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:03 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19