Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-06-18.

Innehållsförteckning

§ 79 Ekonomisk uppföljning maj 2014 3
§ 80 Kvalitetsuppföljning Norshöjden 4
§ 81 Uppföljning av kvalitetsuppföljning hemtjänsten Enviken/Sundborn 6
§ 82 Prestationsersättning för Äldres behov i centrum 7
§ 83 Kvalitetsrevision gällande användandet av giltig identitetshandling 2013 8
§ 84 Matdistribution inom hemtjänsten 9
§ 85 Upphandling Daljunkaregården 10
§ 86 Information om InnoBuild-projektet 11
§ 87 Resultat från fokusgruppintervjuer om måltidssituationen, vård i livets slut samt god vård och omsorg om personer som har en demenssjukdom 12
§ 88 Enskilt ärende - bostadsanpassningsbidrag 14
§ 89 Anmälan enligt Lex Maria 16
§ 90 Anmälan enligt Lex Maria 17
§ 91 Anmälan om missförhållande i omsorg 18
§ 92 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av fordringar 19
§ 93 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april och maj 2014 20
§ 94 Anmälan om beslut i personalärenden 21
§ 95 Principiellt ärende 22
§ 96 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 23
§ 97 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 25
§ 98 Rapporter från kontaktpolitiker 26
§ 99 Kurser och konferenser 27
§ 100 Trygghetsboende Hälsinggården 28
§ 101 Övriga frågor 30

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-06-19

14:26 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19