Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-08-27.

Innehållsförteckning:


§ 123 Redovisning av demensprojektet

§ 124 Förbereda och utveckla valfrihetssystem inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade

§ 125 Yttrande över motion om Ställ krav på lämplig
utbildningsnivå inom vård och omsorg

§ 126 Yttrande över Detaljplan för del av
Kaserngården på Dalregementet

§ 127 Yttrande över Översiktsplan för Runns norra
strand

§ 128 För delgivning: Länsstyrelsens beslut
2008-07-29 om Uppföljning av
verksamhetstillsyn gällande personer med
demenssjukdom i ordinärt boende

§ 129 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-06-09
om tillsyn gällande trygg och
säkert Dalarna för barn, unga och äldre

§ 130 För delgivning: Ordförandebeslut 2008-07-25
gällande yttrande över förslag till
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

§ 131 För delgivning: Kvartalsrapport 2/08 till
länsstyrelsen angående biståndsbeslut
som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum

§ 132 Val av kontaktpolitiker till Norshöjden

§ 133 Tillsyn äldreomsorg gällande länsrättsdom
angående särskilt boende. Sekretess

§ 134 För delgivning: Anmälan enligt delegation till
till socialstyrelsen enligt Lex Maria
Sekretess

§ 135 Anmälan av delegationsbeslut avseende
hyresbefrielse i samband med flyttning
till särskild boendeform

§ 136 Anmälan av delegationsbeslut avseende
individuell jämkning av omvårdnadsavgifter

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut avseende
avskrivningar av fordringar.

§ 138 Anmälan av missförhållande enligt 14 kap. 2 §
Socialtjänstlagen, Lex Sarah. Sekretess

§ 139 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende juni och juli
månader 2008

§ 140 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 141 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 142 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 143 Övrig fråga
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:55 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19