Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-05-23.

§ 81 Bokslutsprognos med verksamhetsuppföljningar per 2007-04-30

§ 82 Åtgärder för att eliminera förväntat underskott i budget 2007

§ 83 Förslag på åtgärder från sektionen Bistånd, kvalitet och utveckling i syfte att
nå en budget i balans

§ 84 Ang. utredningsuppdrag till omvårdnadsförvaltningen avseende alternativa
driftsformer för särskilda boenden för äldre m.m.

§ 85 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbeslut över äldreomsorg på Källegården
natten mellan den 5 – 6 december 2006

§ 86 Svar till länsstyrelsen ang. tillsynsbeslut avseende Gruvrisgården 5 – 6 december
2006

§ 87 Enkätundersökning till omvårdnadsnämndens kunder

§ 88 Avtal om fortsatt deltagande i ÄldreForum för åren 2008- 2010

§ 89 Detaljplan för Falangallerian – Remissvar

§ 90 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-04-25 avseende tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 91 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-04-25 avseende tillsyn gällande ej
verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 92 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-04-25 avseende tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 93 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-04-25 avseende tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 94 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende april månad 2007

§ 95 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för april 2007. Sekretess

§ 96 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 97 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 98 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 99 Information om Falu kommuns befolkningsutveckling fram till år 2050

§ 100 Nästa sammanträde

_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:46 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19