Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-08-29.

Innehållsförteckning:


§ 94 Ekonomisk uppföljning till och med juli 2012
§ 95 Reviderad delegationsordning
§ 96 Intraprenad Korsnäsgården
§ 97 Upphandling vård- och omsorgsboende
§ 98 Intraprenad
§ 99 Övertagande av bostadsanpassningsbidrag
§ 100 Uppföljning kvalitetsrevision 2011 Norshöjden
§ 101 Uppföljning kvalitetsrevision 2011 Bjursåsgården
§ 102 Yttrande rörande granskningsrapport om strokevård
§ 103 Kommunalisering av hemsjukvården
§ 104 Förslag lokala värdighetsgarantier
§ 105 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av
minst tre värdighetsgarantier 2012
§ 106 Grundbidrag SPF Falubygden
§ 107 Standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal
§ 108 Ej verkställda beslut kvartal 2 2012
§ 109 Anmälan delegationsbeslut om avskrivningar av kundfordringar
2012-06-26. Sekretess
§ 110 Anmälan delegationsbeslut 2012 avseende hyresbefrielse i samband
med flytt till särskild boendeform. Sekretess
§ 111 Anmälan om delegationsbeslut 2012 om individuell jämkning av
omvårdnadsavgifter. Sekretess
§ 112 Principiellt ärende
§ 113 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni och juli
månad 2012. Sekretess
§ 114 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 115 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 116 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 117 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 118 Kurser och konferenser
§ 119 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19