Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-02-29.

Innehållsförteckning:


§ 15 Årsberättelse 2011 och ekonomisk rapport januari 2012
§ 16 Kvalitetsuppföljningsrapport Norshöjden
§ 17 Information om projektet ”Heltid för alla”
§ 18 Lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom i Falu Kommun
§ 19 Kommunaliseringen av hemsjukvården - lägesrapport
§ 20 Rapport XX och Socialstyrelsens beslut angående Lex Maria 2011-07-20.
§ 21 Nattbemanning inom vård- och omsorgsboende
§ 22 Delgivning av delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36 ”Yttrande demokratirapport 2011”
§ 23 Anmälan av delegationsbeslut 201 avseende hyresbefrielse i samband med flytt till särskild boendeform, Sekretess
§ 24 Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för januari månad 2012. Sekretess
§ 25 Anmälan beslut i personalärenden
§ 26 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 27 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 28 Rapporter från kontaktpolitiker

_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19